Pneumatinio šautuvo Norconia QB78 apkaba 9 kuklelėms